Sponsorlu BağlantılarFizik Dersi Öğretim Programının Uygulanması ve Karşılaşılan Güçlükler Raporu

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİZDEN BU TİP BİR RAPORU ZÜMREDEN ÇIKARMAMIZI İSTEDİ. BENDE BURAYA PAYLAŞIYORUM AKLIMA GELENLERİ COPY PASTE YAPABİLİRSİNİZ.

– Konu içerikleri programda yukarıdaki şekilde yer almaktadır. Konu içerikleri ve sınırlamalar her ne kadar program içerisinde yer alsa da öğretmenler ve yayınevleri tarafından bu sınırlamalar anlaşılamamış olsa gerek ki yardımcı kaynaklarda üst sınıflarda anlatılması gereken kısımlara 9. Sınıf Fizik kitaplarında rastlayabilmekteyiz.  Bu sebeple programda yer alan sınırlamalar kısmı örneklerle genişletilebilir.

– Isı ve sıcaklık konusu 11. Ve 12. Sınıf içerisinde parça parça anlatılmaktadır. Fakat konu bakımında çok kazanıma ve soru çeşidine sahip olmayan bu konuyu 3 parçaya bölmek, zaman açısından sıkıntılar yaratmaktadır. Bu sebeple 9. Sınıf fizik konuları içerisinde yer bulan ısı ve sıcaklık konularını 11. Sınıf konularına eklemek 9. Sınıf planlamasından 4 ders saati kazandıracak ve gereksiz tekrar etmediğimiz için 11. Sınıfta ise normalde 4saatte anlattığımız konuyu 2 ders saatinde anlatabileceğiz.

– Aynı şekilde manyetizma konusunu 11. Sınıfta , 9. Sınıf konularını içerecek şekilde anlatmak zorunda kalmaktayız. Bu konuyu da 11. Sınıfa bırakmak tekrar sebebiyle kaybedilen süreyi planlamamıza kazandıracaktır.

-9. Sınıflar için belirlenen konulara gösterilen süreler ucu ucuna yetmektedir. Fakat yıl içerisinde eğitim öğretim kesilmesi (Resmi ve dini bayramlar, olumsuz hava koşulları ve ortak sınavlar nedeni ile derslerin yapılamaması) ile 3-4 saatlik dersin yapılamaması bazı konuları hızlıca anlatmak zorunda bırakmaktadır. Bu sebeple planlamada her bir sınıf düzeyi için süreler hesaplanırken opsiyon belirlenmesi iyi olacaktır.

-2011 YGS Fizik soruları konu dağılımları incelendiğinde 14 sorudan sadece 5tanesi 9. Sınıf fizik konuları içirişinde yer almaktadır. TM veya TS bölümleri seçen öğrenciler sadece 9. Sınıfta fizik dersi gördükleri düşünüldüğünde sorulardan sadece 5 tanesini yapabilecektir. Bu sebeple 9. Sınıf programının YGS Fizik konu dağılımları ile paralel olacak şekilde yeniden planlanması gerekmektedir. Aksi türlü öğretmenler öğrencilerinin anayasal eşitlik gereği , sınavda çıkacak konuları anlatmaları zorunlu olacaktır.

– 9. Sınıf konularından çoğu öğrencilerin rahatlıkla yapacağı ve sayısal işlemin ileri düzey gerekmediği konulardan seçilerek hazırlanmıştır. Dolayısı ile öğrenciler zeka yapısı ne olursa olsun bir şekilde 9. Sınıf fizik dersini başarı ile geçebilmektedir. İlk bakışta normal bir sonuç olarak gözlense de öğrenciler alan seçiminde yanlışlar yapabilmelerine olanak vermektedir. Şöyle ki; 9. Sınıf sonunda öğrenciler seçmeli derslerini belirlerken fizik dersinden başarılı olduğu için zeka türüne, ilgi ve ihtiyaçlarına bakmaksızın, sadece meslek kaygısı ile fen derslerini seçmeli olarak seçmektedir. İlerleyen sınıflarda ileri matematiksel işlemler ve bilgiyi yorumlama durumlarında zorlanarak fizik dersinde başarısız olmakta ve öğretmen, öğrenci ve veli arasında problemler yaşanabilmektedir. Bu sebeple 9. Sınıf fizik konuları içerisinde bazı konuların ayrıntıları ile işlenmesi öğrencilere ilerleyen dönemlerde nasıl bir ders ile karşılaşacağı hakkında bir ön bilgi verecek ve yanlış ders seçimleri ile zaman kaybı yapmamış olacaktır.

– Ders kitabı programın etkinlik temelli yapısı ile benzerlik gösterse de çeşitlilik ve kalite bakımında programın istediği ölçüde değildir. Ders kitabında daha çok etkinliğe ve deneylere yer verilmesi gerekmektedir.

– Öğrenci merkezli eğitim temeli ile hazırlanan programda görsel ve işitsel animasyon ve videolar her ne kadar bakanlık web sitesinde yer alsa da içerik kalitesi ve zenginlik bakımından geliştirilmesi öğretmenlerin ders içerisindeki verimini arttıracaktır.

– Çoklu zeka kuramını kabul eden bir programı biz öğrencilerimize anlatırken, öğrencilerin çoktan seçmeli testlerle başarılarını ölçmek ve hayatlarına yön vermek pek adil gözükmemektedir.


1 Yorum

Mehmet YılmazŞubat 1st, 2013 01:05

Açıklayıcı olmuş raporlar ama enteresan mış 😀
Teşekkürler

Yorum Yapın

Mesajınız

Anti-Spam Quiz:

Sponsorlu Bağlantılar