Sponsorlu BağlantılarElektrik Akımı Konu Anlatımı

Elektron veya iyon gibi yüklenmiş parçacıklar fırlatan, yük tabancası dediğimiz bir aletimizin olduğunu varsayalım. Delikten geçen demet bir yük akışı oluşturur ve bu akışın büyüklüğünü belirlemek istiyoruz. Bunu, I simgesi ile gösterilen elektrik dediğimiz bir büyüklüğü tanımlayarak yaparız.

Δt süresince Δq yükü taşıyan bir demet belli bir noktadan (Levhadaki delik) geçmişse demetin taşıdığı akım     olur. SI birimlerinde, saniye başına coulomb'a amper denir.

Bir amper = Saniye başına bir coulomb (C/s) dur.

Demetteki yükler pozitif ise, Δq ve I nın her ikisi de pozitiftir. Demet negatif yüklerden oluşuyorsa Δq ve I nın her ikisi de negatif olur. Bu nedenle belli bir yöndeki negatif yük akımı, ters yöndeki pozitif yük akımına eşdeğerdir. İletkenlerde gerçek hareketli yükler elektronlar olduğundan, akımın, negatif yük akışı cinsinden tanımlanması gerektiğini düşünebilirsiniz. Fakat tarihsel olarak akım, yük taşıyıcılarının iş bilinmeden önce, pozitif yüklerin hareketine göre tanımlanmıştı. taşıyıcılarının doğası bilindikten sonra, tanımı değiştirecek bir zorlama olmadı; çünkü pozitif ve negatif yük akışı denkti.

Δt sürede A kesit alanından Δq kadar yük çerse, teldeki akım Şekil 14 de gösterildiği gibi olacaktır:   Akım, pozitif yük akışının yönünde alınır (Bueche,Jerde;2000:538).

 

            Şekildeki yüzeyden akan yükler pozitif, negatif veya her ikisi de olabilir. Bakır gibi bir iletkende akım, negatif yüklü elektronların hareketiyle oluşur. Bu nedenle, bakır tel gibi basit bir iletkendeki akımdan söz ederken, akım yönü, elektronların akış yönüne zıt olacaktır.

 

            Bir elektrik akımı, genellikle, hem pozitif hem de negatif taneciklerin hareketinden oluşabilir. Toplam elektrik akımı, saniyede geçen pozitif elemanter yük sayısı ile, saniyede geçen negatif elemanter yük sayısının toplamına eşittir (Schaim; Cross, 1982:439).


Yorum Yapın

Mesajınız

Anti-Spam Quiz:

Sponsorlu Bağlantılar