60 sene önce 25 Aralık’ta Sovyetler Birliği’nde inşa edilen Avrupa’nın ilk bilgisayarı MESM ulusal bilimsel problemleri çözmek üzere çalışmaya başladı.

60 sene önce dün 25 Aralık’ta, Avrupa’daki ilk bilgisayar Sovyetler Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde çalışmaya başladı. 6 Kasım 1950’de ilk küçük problemi çözen bu bilgisayar, 1951’in sonunda 25 Aralık’ta Sovyet Bilimler Akademisi’nden sürekli olarak çalışması için onay aldı. (daha&helliip;)