Elektrik Alanı Çözümlü Sorular Video 10. Sınıf Fizik

10. sınıf fizik programında elektrik ünitesi içeirisinde yer alan elektrik alan konusu vektörel olması dolayısı ile öğrencilermizin kafasını oldukça kurcalamaktadırlar. Aşağıda yayınlanan video kafalarındaki soru işaretlerini giderebilir. İyi seyirler.. (daha&helliip;)

Noktasal Yükün Elektriksel Alanı Konu Anlatımı

Genellikle bir iyon veya atomik ölçekteki bazı öteki yüklü parçacıkların oluşturduğu elektrik alanı ile ilgileniriz. Bunları nokta yüklermiş gibi ele alırız. Normal koşullarda, yüklü bir küre bile biraz önce bahşettiğimiz nokta yük gibi davranır. Bu nedenle, bir nokta yükün alanım anlamak önemlidir. (daha&helliip;)

Elektrik Alanı, Elektriksel Alan Konu Anlatımı

          10. sınıf müfredatındaki elektrik konusu içerisinde yer alan ve vektörel bir büyüklük olarak karşımızza çıkan elektri alanı ifadesini güzel bir şekilde anlatan konu anlatımını sizlerle paylaşıyorum…

          Alan çizgileri sadece kuvvetin yönünü göstermekle. kalmaz aynı zamanda kuvvetin göreceli büyüklüğünü de belirtir. Kuvvetin daha şiddetli olduğu yerlerde kuvvet çizgileri birbirlerine yakın, zayıf olduğu yerle de ise birbirlerinden uzaktır. Elektriksel alan, yüklü cisimlerin başka bir yüklü cisme uyguladığı elektriksel kuvveti tasvir eder.

        Elektriksel alan, durgun bir yükün maruz kaldığı elektriksel kuvveti temsil eder. Şimdi herhangi bir bölgedeki elektrik alanın nasıl saptanacağını ele alalım. Bunun için, yüklü bir cismi (deneme yükü adı verilir) bir bölgeye koyup, bu deneme yüküne diğer tüm yüklerden kaynaklanan kuvveti belirleyebilirdik. Fakat deneme yükü de çevresinde bulunan bütün yüklere bir kuvvet uygulayacaktır. Bu yükler metal içinde iseler, harekete geçmelerine neden olacaktır. Bu zorluğu yok etmek için, deneme yükünün çok özel bir özelliğe sahip olduğunu varsayarız: Yani deneme yükünü, komşu yükler üzerine hiçbir kuvvet uygulamayan hayalî bir yük olarak alınır. Deneme yükünü qD ile gösteririz. Pratikte, deneme yükünün çok küçük ve çevresinde bulunan yükler üzerine oluşturacağı kuvvetin ihmal edilecek kadar küçük olduğu varsayılır. (daha&helliip;)