Basit harmonik hareket ile ilgili bir soru

Bir basit harmonik hareketin uzanım
denklemi x = 10 sinπt olarak veriliyor.
Denklemde uzunluk cm boyutunda,
zaman ise saniye boyutunda olduğuna
göre bu hareketin maksimum hızı kaç
cm/s dir?

By: onrhan

Basit Harmonik Hareket Akıllı Tahta Etkinliği (starboard yar dosyası)

sadece 12. sınıf fizik konuları arasında yer alan Basit Harmonik Hareket konusu için sınıfta akıllı tahtada kullanabileceğiniz starboard dosyası aşağıda verilmiştir. Rar olarak sıkıştılmış dosyayı önce win-rar ile açmanız gerekmektedir.

12-BASİT HARMONİK HAREKET dosyayı indir

12. Sınıf Fizik Dersi Konu İçerikleri

12. Sınıf Fizik Dersi Konu İçerikleri
1. Madde ve Özelikleri
• Isıl denge
• Isı yayılımı
• Isı alışverişi
• Basıncın hâl değişimine etkisi
2. Kuvvet ve Hareket
• Çizgisel sürat
• Açısal sürat
• Merkezcil ivme
• Basit harmonik hareket
• Geri çağırıcı kuvvet
3. Elektrik ve Elektronik
• Değişken akım
• Doğru akım
• Sığa
• Transformatör
• Elektriksel geçirgenlik
• Dielektrik
• Elektromanyetik indükleme
12. Sınıf Fizik Dersi Öğretim Programı
4. Dalgalar
• Işığın düzgün ve dağınık
yansıması
• Düz ayna
• Yansıma yasaları
• Görüş alanı
• Çukur ve tümsek aynalar
• Eğrilik yarıçapı
• Işığın kırılması
• Kırma indisi
• Snell yasası
• Görünür derinlik
• Işığın renklerine ayrılması
• Tam yansıma
• Sınır açısı
• İnce ve kalın kenarlı mercekler
• Miyop, hipermetrop, astigmat
• Merceklerde yakınsama
• Açısal büyütme
• Renk
• Seçici yansıma
• Seçici soğurma
• Renk filtreleri
• Ana ve ikincil renkler
• Zıt ve tamamlayıcı renkler
• Elektromanyetik dalga
• Elektromanyetik tayf
• Elektromanyetik dalgada
Doppler olayı
• Polarizasyon
• Işıkta kırınım
• Huygens ilkesi
• Optik aletlerin ayırma gücü
• Aydınlık ve karanlık saçaklar
• Işıkta girişim
5. Modern Fizik
• X-Işınları
• Maddenin yapısı
• Çekirdeği yapısı
• Radyoaktiflik
• Nükleer enerji
6. Atomlardan Kuarklara
• Parçacık ve karşıtparçacık
• Hadronlar
• Leptonlar
• Baryonlar
• Mezonlar
• Kuark ve karşıtkuarklar
7. Fiziğin Doğası
• Hipotez
• Yasa
• Teori