1) gece yollar ıslak iken araç kulananların yolu net görememesinin nedeni nedir ? kısaca açıklayınız..
 
2)kırılma indisi n olan saydam bir ortamdan kırılma insis 1,2 olan saydam ortama 2,4×10 üzeri 8 m/s hızla giren ışık ışınlarının girdiği ortamdaki hızı kaç m/s olru ?
 
3 )eğrilik çapı 48 cm olan çukur aynaya 18 cm uzaktan bakan bir kişi yüzünü aynadan kaç cm uzakta görür?
 

By: mehmet öz