Sponsorlu Bağlantılar12. Sınıf Fizik Dersi Konu İçerikleri

12. Sınıf Fizik Dersi Konu İçerikleri
1. Madde ve Özelikleri
• Isıl denge
• Isı yayılımı
• Isı alışverişi
• Basıncın hâl değişimine etkisi
2. Kuvvet ve Hareket
• Çizgisel sürat
• Açısal sürat
• Merkezcil ivme
• Basit harmonik hareket
• Geri çağırıcı kuvvet
3. Elektrik ve Elektronik
• Değişken akım
• Doğru akım
• Sığa
• Transformatör
• Elektriksel geçirgenlik
• Dielektrik
• Elektromanyetik indükleme
12. Sınıf Fizik Dersi Öğretim Programı
4. Dalgalar
• Işığın düzgün ve dağınık
yansıması
• Düz ayna
• Yansıma yasaları
• Görüş alanı
• Çukur ve tümsek aynalar
• Eğrilik yarıçapı
• Işığın kırılması
• Kırma indisi
• Snell yasası
• Görünür derinlik
• Işığın renklerine ayrılması
• Tam yansıma
• Sınır açısı
• İnce ve kalın kenarlı mercekler
• Miyop, hipermetrop, astigmat
• Merceklerde yakınsama
• Açısal büyütme
• Renk
• Seçici yansıma
• Seçici soğurma
• Renk filtreleri
• Ana ve ikincil renkler
• Zıt ve tamamlayıcı renkler
• Elektromanyetik dalga
• Elektromanyetik tayf
• Elektromanyetik dalgada
Doppler olayı
• Polarizasyon
• Işıkta kırınım
• Huygens ilkesi
• Optik aletlerin ayırma gücü
• Aydınlık ve karanlık saçaklar
• Işıkta girişim
5. Modern Fizik
• X-Işınları
• Maddenin yapısı
• Çekirdeği yapısı
• Radyoaktiflik
• Nükleer enerji
6. Atomlardan Kuarklara
• Parçacık ve karşıtparçacık
• Hadronlar
• Leptonlar
• Baryonlar
• Mezonlar
• Kuark ve karşıtkuarklar
7. Fiziğin Doğası
• Hipotez
• Yasa
• Teori


Yorum Yapın

Mesajınız

Anti-Spam Quiz:

Sponsorlu Bağlantılar